Het programma voor 2022 is in voorbereiding. Op deze site kunt u via het bovenstaande uitklapmenu onder ‘Programma 2022’ vinden welke programma onderdelen wij voor samenstellen. Bij elk programmaonderdeel vindt u een korte beschrijving van de stand van de voorbereidingen. Op enig moment vanaf die pagina ook doorverwezen naar de deelnemers aan dat onderdeel en waar en wanneer u ze kunt zien. Voor elke deelnemer is er dan bovendien een deelenemerspagina met meer informatie over het werk van de deelnemer. Ook vindt u daar een eventueel email adres of een verwijzing naar de eigen website van die deelnemer.

Als het programma definitief is, zullen we dat hier snel toegankelijk publiceren. Maar via de onderstaande link kunt u zelf al kennis nemen van alle programmaonderdelen en hun deelnemers.

Door hier te klikken kun je zien welke programmaonderdelen er zijn en wie er allemaal aan meedoen!