Ipse De Bruggen - locatie De Kombuis

Locatienummer: 24

Adres
Brasserskade 4
2631 NC Nootdorp

Dorpskern:
Nootdorp

Let op!. Bij Ipse de Bruggen zijn twee locaties. Aadje Piraatje en Cnots-Boem spelen in de aula. De kunst van drie dagcentra van Ipse de Bruggen is te zien in lunchcafe De Kombuis op het terrein.
Koffie, thee en limonade
Eten en drinken
Toilet
Beperkt parkeren
Aangepaste openingstijden
Geschikt voor Mindervalide