Laatste programmawijzigingen

Deze site bevat in het programmaoverzicht de meest actuele informatie over locaties en tijden. Hieronder worden de veranderingen weergeven ten opzichte van de vermeldingen in de gedrukte media.
Niet alle laatste veranderingen konden daarin op tijd worden doorgevoerd.

Bij de locatie Sint Bartholomeuskerk – kerkgebouw gaat het optreden van Sounds of Joy niet door.
Dit omdat hun dirigent om persoonlijke redenen onverwacht niet beschikbaar is.

In het routeboekje staat het adres van de locatie van Margot Labordus abusievelijk niet volledig vermeld.
Het volledige adres is Veenweg 24 A in Nootdorp.

De locatie voor de volgende kunstenaars is gewijzigd, nadat het routeboekje is verschenen:
Daphne Oosterlaan
Marjolijne Braun
In plaats van in CulturA exposeren ze in Octant kindcentrum Regenboog in Nootdorp.

Het optreden van Anjo van Hemert in het CJMV gebouw gaat door plotselinge omstandigheden niet door.

Op de locatie van Anton en Carla van der Meijden heeft een wisseling plaatsgevonden. Patty van der Ende exposeert niet. In de plaats daarvan laat Lenny Paul haar werk zien.

De aanvangstijd van één van de sessies van de workshop ‘Zelf graffiti maken‘ op het Raadhuisplein/creamarkt is verschoven van 13.30 uur naar 14.00 uur. De overige aanvangstijden van deze workshop zijn ongewijzigd.

Wegens ziekte gaat de expositie van Beatrix Frederiks op de locatie van Yvonne en Dirk van Buijtene niet door. De andere exposanten op die locatie zijn er uiteraard wel.

Nancy Hoogstad exposeert naast haar eigen locatie aan de Duikersloot, ook op de locatie van Louis en Beppy van der Meijden.

Terug naar de homepage

Laatst bijgesteld: 22 september 2023