Laatste programma bijstellingen

Deze site bevat in het programmaoverzicht de meest actuele informatie over locaties en tijden. Hieronder worden de veranderingen weergeven ten opzichte van de vermeldingen in de gedrukte media.
Niet alle laatste veranderingen konden daarin op tijd worden doorgevoerd.

In tegenstelling tot hetgeen de programmafolder vermeldt, is de Creamarkt (zoals elk jaar) alleen op de zaterdag.

Bijgestelde tijden en optredens op de Creamarkt:
11.15 uur Dance act door Creating Art Productions
12.30 uur Optreden Harmonie Nootdorp
13.00 uur Optreden Drumfanfare Haaglanden
15.30 uur Dance act door Creating Art Productions
16.00 uur Optreden muziekvereniging Excelsior

Bij de locatie Bloei zijn de volgende in het routeboekje vermelde kunstenaars niet aanwezig:
Liedeke Veninga
Ron Felix
Dit omdat hun kunstwerken niet afdoende in de grond verankerd konden worden.

Bij de locatie Kerk Delfgauw is de volgende in het routeboekje vermelde kunstenaar niet aanwezig
Ada Kors (afgemeld wegens omstandigheden)
In haar plaats exposeert nu Henk Petermeijer.
Op zondag is deze kerk pas vanaf 12.00 uur voor bezoekers van De Verbeelding geopend.

Locatie Ontmoetingskerk opent zondag om 12.00 uur voor bezoekers van De Verbeelding.

Locatie Dorpskerk Pijnacker opent zondag om 12.00 uur voor bezoekers van De Verbeelding.

Terug naar de homepage

Laatst bijgesteld: 21 september 2022