Jacqueline van Kester


instalatie

Eenvoud met diepgang. Aards en spiritueel. Scheppen vanuit verbinding met de natuur in mijzelf en buiten mij. Mijn werk gaat over het weer opnieuw in contact komen met de natuur en de Aarde. Het gaat over de schoonheid van eenvoud en het gevoel van verwondering. Het gaat over de wens mensen te inspireren om bewust te leven en op te roepen tot waardering en respect voor de Aarde. Door mijn moestuin voel ik mij steeds meer verbonden met de aarde en de natuur. In mijn werk is deze verbondenheid te zien in de aarde kleuren, de organische vormen en de aardse materialen leem en minerale pigmenten die ik gebruik. Zo vallen kleur, vorm en materiaal samen en vormen ze de basis van wat ik met mijn werk wil uitdragen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in mijn manier van leven en werken. De materialen waarmee ik werk worden volledig opgenomen door de aarde of zijn in ieder geval geschikt voor hergebruik. Ik heb MO A Frans gestudeerd aan de School voor Taal en Letterkunde in Den Haag. Een studie kunstgeschiedenis aan de Sorbonne in Parijs leerde mij onder andere kijken naar kunst. Ik maakte daar kennis met de wereld van de hedendaagse Parijse kunstenaar. Later ben ik Nederlands als Tweede Taal gaan doceren in zowel binnen- als buitenland. Aan de Spiritual Arts Academy leerde ik me meer bewust te worden van mijn innerlijke wereld. Aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunst leerde ik daar op een kunstzinnige wijze uiting aan te geven.

Jacqueline van Kester is te vinden op de volgende tijden en locaties.
datum
tijd
locatie
28 september
vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur
29 september
vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur