Aan het programma voor 2024 wordt gewerkt. Om u een indruk te geven wat De Verbeelding zoal brengt, vermeldt deze pagina nu nog de informatie van vorig jaar (2023). Wil je in 2024 meedoen, meld je dan aan via de aanmeldpagina.

Ode aan de kwast (2023) | Han Geijp


Beeldenexpositie Emmapark

Materiaal: Multiplex
Afmetingen: 280 x 58 x 3,5 cm

De Verbeelding heeft in haar 30 jarig bestaan fraaie creatieve kunstwerken voortgebracht. Kunstzinnige ‘verbeelders’ maken daarbij doorgaans gebruik van een belangrijk stukje gereedschap wat ontegenzeggelijk de KWAST is. Gedoopt in de verf zal deze, mits in ‘BALANS’ gebracht, het optimale resultaat behalen voor elk kunstwerk. Vandaar dat ik er dit jaar aandacht voor wil vragen, om even stil te staan bij dit belangrijke gereedschap/hulpmiddel de KWAST.

Uitvoering:
De KWAST is gedoopt in de verf (Rood-Wit-Blauw) en voorzien van de tekst 30 jaar De Verbeelding.

Informatie over Han Geijp:
Han, geboren 31 januari 1945, is coördinator (vrijwilliger) van de EWI- Studieverzameling. Als instrumentmaker kwam hij, na zijn militaire diensttijd bij de KLu, in dienst bij de Optische Industrie (Old Delft) en in 1967 bij de faculteit Elektrotechniek. In die periode heeft hij als vormgever en illustrator in z’n vrijetijd een aandeel gehad bij de publicatie van een aantal boeken van de TU-Delft, zoals: “De energieke wereld van Elektrotechniek”, “Elektro “25 jaar Mekelweg”, “Spanning” en “Koken met bloemen en kruiden uit de botanische tuin”. Hij heeft zich o.a. beziggehouden met het opzetten van een practicum ‘bewerkingen’ om 3e en 4e jaars studenten vertrouwd te maken met werkplaatstechnieken. Is medeoprichter en vicevoorzitter van de stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram. Sinds de beëindiging van zijn 40-jarige dienstverband in 2005 bij de TU Delft zet hij zich in voor de Elektro- Studieverzameling.
Al een aantal jaren werk hij mee aan de kunstmanifestatie “De Verbeelding” meest als fotograaf, maar ook als deelnemer aan exposities en viel menigmaal in de prijzen. In 2015 ontving hij voor zijn vele jaren als vrijwilliger, creatieve en technische inzet maar ook voor het veiligstellen van historisch erfgoed, een Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Luister hier naar Han Geijp

Ode aan de kwast (2023) | Han Geijp is te vinden op de volgende tijden en locaties.
datum
tijd
locatie
6 september
vanaf 15:30 uur