Fenneke Zeldenrust | Filosofisch café


Filosofisch cafe

Filosofisch Café over restauratie van kunstwerken

Hoe denkt u over de restauratie van de Nachtwacht? En had volgens u het vernielde beeld van De Denker in Laren beter niet gerestaureerd kunnen worden?

Restauraties van kunstwerken geven nogal eens aanleiding tot controverse. Het lijkt vanzelfsprekend dat we beschadigde kunstwerken willen restaureren, maar is dat terecht? Alles is immers vergankelijk, ook kunst. Waarom willen we kunstwerken dan restaureren, wat is het doel ervan? Kan dit doel worden bereikt en zo ja, hoe? Is restauratie van een kunstwerk eigenlijk wel mogelijk zonder de authenticiteit van het werk aan te tasten?

Filosoof Fenneke Zeldenrust zal vanuit filosofisch perspectief ingaan op vragen die kunstrestauraties oproepen en aan de hand van een aantal kunstwerken hierover met u in gesprek gaan.

Fenneke Zeldenrust | Filosofisch café is te vinden op de volgende tijden en locaties.
datum
tijd
locatie
23 september
vanaf 16:00 uur