Koor EigenWijs


Zang

Koor EigenWijs is een gezellig, gemengd koor dat in 2003 is opgericht. Onder leiding van dirigent Nathalie Mees zingen de ongeveer zestig leden hoofdzakelijk het Nederlandse lied met een paar anderstalige liedjes . Het koor wordt muzikaal ondersteund door Sharron van der Linden. Op haar accordeon speelt ze de mooiste deuntjes. Wij treden regelmatig op in verzorgings- en verpleeghuizen. De wekelijkse repetitie vindt plaats in De Schakelaar.

Koor EigenWijs is te vinden op de volgende tijden en locaties.
datum
tijd
locatie
24 september
vanaf 15:30 uur